តារា​សម្ដែង រ៉ា វិ​រ​: ស្នើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ ក្រោយ​ត្រូវ​ជន​អនាមិក​លួច​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ​ ៖ តារា​សម្ដែង​លោក រ៉ា វិ​រៈ បើទោះជា​ផ្អាក​សម្ដែ​ង​មួយរយៈ​តែ​លោក​នៅតែ​ទទួលបាន​ការចាប់​អារ​ម្មណ៍​ពី​អ្នកគាំទ្រ ជាពិសេស​គឺ​ពី​អ្នកសិល្បៈ​ដោយសារ​តែ​លោក​បាន​ក្លាយជា​បុគ្គល​ជោគជ័យ​ក្នុង​មុខ​ជំនួញ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយនឹង​ភាពជោគជ័យ​នៅតែមាន​ស្របពេល​ដែ ល​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​នៅតែ​ត្រដែត​នេះហើយ​ទើប​លោក​ត្រូ វ​គេ​យក​រូបថត​និង​ឈ្មោះ​ទៅ​បង្កើត​អាក់​ខោ​ន​ក្លែង ក្លាយ​ហើយ​ឆបោក​គេ​ដែល​ធ្វើអោយ​លោក​រង​ការ​ខូច​ឈ្មោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យោងតាម​ការ​បង្ហោះ​រប​ស់លោក រ៉ា វិ​រៈ គឺ​លោក​ចា ប់​បាន​អាក់​ខោ​ន​ក្លែងក្លាយ​រហូតដល់​ជាង​១០​អាក់​ខោ​ន​ដែល​យក​រូបលោក​ទៅប្រើ​ប្រាស់​និង​ខ្លះ​ប្រើ​ទាំ ង​ឈ្មោះ​របស់លោក​ផង​ហើយ​រាល់​សកម្មភាព​របស់លោក​គឺ​ត្រូវបាន​ជន​នោះ​យកទៅ​បង្ហោះ​ដើម្បី​បន្លំ​ភ្នែក​គេ​ថា​នោះ​គឺជា​អាក់​ខោ​ន​ពិតប្រាកដ​របស់​លោ ក​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជនអនាមិក​ទាំងនោះ​ថែមទាំង​ដើរ​ឆបោក​គេ​ដោ យ​ប្រើ​មធ្យោបាយ​ផ្សេងៗ​រហូត​ធ្វើអោយ​មានការ​ភ្ញា ក់​ផ្អើល​នោះ​ផង​។​លោក រ៉ា វិ​រៈ បាន​អះអាងថា​លោ ក​បានដឹង​ពី​ការបង្កើត​អាក់​ខោ​ន​ក្លែង​ក្លា​ក្រោយពី មាន​អ្នក​ចាញ់បោក​គេ​ទាក់ទង​មកហើយ​អ្នកខ្លះ​បា ន​ផ្ញើ​អាក់​ខោ​ន​ដែល​ប្រើ​រូប​របស់លោក​ជាច្រើន​មក​អោយឃើញ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បន្តថា​ស្រឡាំងកាំង​នៅពេលដែល​រូប​របស់ខ្លួន​ត្រូវគេ​ប្រើ​ធ្វើជា​អាក់​ខោ​ន​ក្លែងក្លាយ​ហើយ​យក ឈ្មោះ​របស់លោក​ទៅ​ឆបោក​គេ​ដែល​ធ្វើអោយ​អ្នក ខ្លះ​យល់​ច្រ​លំ​។​លោក​គម្រោង​ដាក់​បណ្ដឹង​ឆែក​រក​អ្នក​នៅ​ពីក្រោយ​នៃ​ការបង្កើត​អាក់​ខោ​ន​ទាំងនោះ ទៅកាន់​ភ្នាក់ងារ​សមត្ថកិច្ច ដើម្បីអោយ​ប្រាកដ​ចិត្ត​ថា​តើ​បុគ្គល​នោះ​មានបំណង​អ្វី​ទើប​យកឈ្មោះ​លោ ក​ទៅ​ឆបោក​គេ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​ក៏​ប្រកាស​មិន​ទទួលស្គាល់​អាក់​ខោ​ន​ទាំង​អ ស់​នោះឡើយ​ខណៈដែល​លោក​ក៏​ទទូច​កុំ​អ្នក​ទាក់ ទង​ជាមួយ​អាក់​ខោ​ន​ដែលមាន​រូបលោក​កុំ​ឆ្លង​ឆ្លើ យ​បើ​មាន​ករណី​ខ្ចីលុយ​ខ្ចី​កាក់​ឬ​ករណី​អោយ​វេរ​លុន​យ​លើ​មុខ​ជំនួញ​របស់លោក​។​លោ​កថា​រាល់ថ្ងៃ​លោក​រវល់​រឿង​មុខ​ជំនួញ​និង​មើលថែ​ភរិយា​កំពុង​ពរ​ពោះ តែ​មិន​នឹកស្មានថា​មាន​គេ​មក​បង្ខូចឈ្មោះ​បែប​នឹង​ឡើយ​៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts