មិនធ្លាប់ដឹងសោះ! បុរសបេះដូងដែក ម៉េង ប៊ុនឡូ បង្ហាញមុខភរិយា កូនប្រុស១ខួប ហើយថ្មីៗនេះ លោកបាន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តួឯកប្រុសក្នុងរឿង «ចៅពស់កេងកង» លោក ម៉េង ប៊ុនឡូ សព្វថ្ងៃនេះ ហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងពី ការងារដើរតួសម្តែង តែយ៉ាងណាក្តី រូបលោក ក៏នៅមិនទាន់បោះបង់ ការងារជាអ្នកចម្រៀងដែរ ដោយថ្មីៗនេះ លោកបានបើកដំណើរការStudio ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងាកមកជីវិតគ្រួសារវិញ ប្រហែលជាអ្នកគាំទ្រភាគតិចខ្លាំងណាស់ ដែលបានដឹងថា តារាប្រុសរូបនេះ លែងនៅជាកំលោះទៀតហើយ មិនតែប៉ុណ្ណោះ រូបលោកក៏នៅមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា តារាប្រុសវ័យ៤០ឆ្នាំក្រាស់រូបនេះ ជាតារាប្រុសម្នាក់ ដែលធ្លាប់ផ្ទុះប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុត កំឡុងពេលកាលពី ១០ឆ្នាំមុន តែក្រោយមក ហាក់បាត់វត្តមានស្ងាត់ឈឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះ រូបលោកក៏មានគ្រួសារ មានភរិយាកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេស និងកូនប្រុសតូច គួរឲ្យស្រលាញ់ជាង១ខួប ហើយការងារវិញក៏ហាក់រីកចម្រើនទៅមុខ ប្រើជីវិតសម្ងំរស់នៅ យ៉ាងមានសុភមង្គល៕ ប្រភពពី​khmerload

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts