អ៊ឹម ជីវ៉ា ប្រកាស​យក​ថវិកា​ពាក់​កណ្ដាល​នៃ​ការ​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​មួយ ​ជួយ​ដល់​សិល្បៈ​ខ្វះខាត ​និង​កុមារ​កំព្រា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ​:​តារា​សម្តែង​ប្រុស​លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា ប្រកាស​យក​ថវិកា​រពា​ក់​កណ្តាល​នៃ​ការចុះកិច្ចសន្យា​ផ្សព្វ ផ្សាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​Healthy Yo ung Pretty Care​ជួយ​ដល់​សិល្បៈ​ខ្វះខាត​និង​កុ មារ​កំព្រា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការប្រកាស​នេះ​បាន​ធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពី​លោក អ៊ឹម ជី វ៉ា បាន​ចុះកិច្ចសន្យា​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​ជូន​ក្រុមហ៊ុន​H ealthy Young Pretty Care​កាលពី​ថ្ងៃទី​១២ ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​២០២១​ម្សិលមិញ​។​នេះ​បើតាម​ការបញ្ជា ក់រប​ស់លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា បាន​លើកឡើងថា​ខ្ញុំបាទ អុ​ឹ​ម ជីវ៉ា ពិតជា​សប្បាយចិត្ត​ណាស់​បានទទួល​ការងារ​ថ្មី​ជា​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​ជូន​ក្រុមហ៊ុន Healthy Young Pretty Care​។ ​ក្នុងការ​ចុះកិច្ចសន្យា​នេះ​ក៏មាន​វត្ត មាន​លោក​ឧកញ៉ា ជា តុង​ហួរ និង​លោក​នូ សុ​វ ណ្ណា តំណាងអោយ​ក្រុមហ៊ុន Healthy Young Pretty Care។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​បន្ថែមទៀតថា​ថវិកា​ដែល​បានមកពី​ការចុះ​កិ ច្ច​សន្យា​នេះ​គឺ​ខ្ញុំ​យក​ពាក់កណ្តាល​ទៅ​ជួយ​ដល់​សិ ល្បៈ​ក្រីក្រ​ខ្វះខាត​និង​កុមារកំព្រា​។​អំពើ​ល្អ​មិន​សាប សូន្យ​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts