សារ៉ាយ សក្ខណា និង ហេង កែវនីតា ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ស្រឡាំងកាំងក្រោយតែងខ្លួនបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖ អ្នកនាង សា​រ៉ា​យ ស​ក្ខ​ណា និង កញ្ញា ហេង កែវ​នី​តា អ្នក​ទាំងពីរ​គឺ​តារា​សម្តែង​ចាស់វស្សា​ដូចគ្នា​។​ ថ្ងៃនេះ​អ្នក​ទាំងពីរ ​បានធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​មានការ​ផ្ទុះសំណើច​ដោយសា​រ​តែ​ការតុបតែង​ខ្លួន​របស់​ពួកគេ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នកនាង សា​រ៉ា​យ ស​ក្ខ​ណា និង កញ្ញា ហេង កែវ​នី​តា ស្រាប់តែ​បានចេញ​មក​បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល ទៅដល់​អ្នកគាំទ្រ​នៅលើ​បណ្ដាញ​សង្គម ជាមួយនឹង​ស្ទា​យ៍​ថ្មី ដែល​បាន​តុបតែង​ខ្លួន ជា​មនុស្ស​ចាស់​សក់ស្កូវ ព្រមទាំង​លេង​ឈុត​ដូច លោកយាយ​វ័យ ៦០ ឆ្នាំ ទៀតផង​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រោយ​ឃើញបែបនេះ បាន​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន​មានការ​ភ្ញាក់​ផ្អើ​យ​យ៉ាងខ្លាំង ដោយ​រាល់ដង​គេ​ធ្លាប់តែ​ឃើញ​អ្នក​ទាំងពីរ លេង​ស្ទា​យ៍​ដ៏​ស្រស់​សោភា ទាំង​ការ​តែង​មុខមាត់ ឈុត​សម្លៀកបំពាក់ មើលទៅ​សាក​សម ដល់ពេល​មក​តុ​ប​តែ​ខ្លួន​បែបនេះ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់ និង​គួរ​ឲ្យ​ចង់​សើច​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts