ថាមែនៗ! ទីបំផុត អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា ហ៊ានស្បថមុខព្រះអង្គដង្កើរហើយ ខណៈលោក ឌួង ឆាយ សរសើរថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ អ្នក​នាង ដេត ម៉ាលីណា​ បាន​ឡាយ​វីដេអូ​រយៈពេល​ជិត៥​ម៉ោង ទម្លាយ​វីដេអូ សកម្មភាព​លោក​ឌួង ឆាយ ប្រព្រឹត្តិ​មិន​ល្អ​លើ​រូបនាង និង​គ្រួសារ អម​ដោយ​សំណេរ​យ៉ាង​វែង​អន្លាយផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយ​ពី​អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា ទម្លាយ​វីដេអូ និង​សារ​រៀបរាប់​​រួច​មក…

អានបន្ត