ថា​មែន​ៗ​! ជួប​អ្នកស្រី ទ្រី​ដា​ណា ហើយ Admin​ជីងចក់ និង​ភរិយា កាន់​ដុល្លារ​ទាំង​បាច់​ៗ ហើយ​ប្រាប់​ថា​…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាការ​កត់សម្គាល់ ជីវិត​ឯកជន​របស់​អ្នក​អត្ថាធិប្បាយ​បាល់ទាត់​ដ៏​ល្បី​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​Admin​ជីងចក់ តាំងពី​មុន​ពេល​រៀបការ ពេល​រៀបការ និង​ក្រោយពេល​រៀបការ សុទ្ធតែ​ទទួល​បាន​ការចាប់អារម្មណ៍​មិនធម្មតា​នោះ​ឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្ដែង មុនពេល​រៀបការ អ្នកគាំទ្រ​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​ជាខ្លាំង​លើ​Admin​ជីងចក់ ចំពោះ​ការប្រើ​ជីវិត​ជា​អភិជន​របស់លោក ជាមួយនឹង​ការ​ពាក់​ស្បែកជើង​ថ្លៃ​ៗ ឡាន​ទំនើប​ៗ ការ​បង្ហាញ​ផ្ទះ​វិឡារ​ជាដើម​នោះ។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​លុះ​ពេល​រៀបការ អ្នកគាំទ្រ​ក៏​កាន់តែ​ចាប់អារម្មណ៍​ទៀត​ទៅលើ​ថ្លៃ​បណ្ដាការ ដែល​លោក​ផ្ដល់ជូន​កូនក្រមុំ​រហូតដល់​ទៅ​១១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​, ចិញ្ចៀន​ពេជ្រ​ភរិយា…

អានបន្ត