រំភើបខ្លាំង!គឹមលីហ្សាទទួលបានកាដូធំពីឪពុកថ្ងៃសម្ភោធហាងគុយទាវ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ:នៅថ្ងៃបើកសម្ភោធហាងគុយទាវតារាសម្តែ ងស្រីអ្នកនាង គឹម លីហ្សា បានបង្ហាញអារម្មណ៍រភើបខ្លាំងដែលទទួលបានការដូរថយន្តសេ៊រីទំនើប ១គ្រឿងគឺLuxes LM 350ដែកមានតម្លៃកកប់ព ពកលំដាប់អភិជន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមការសង្កេតឃើញតារាសម្តែងអ្នកនាង គឹម លីហ្សា មួយរយៈពេលនេះគឺពិតជាកាក់កបមែនទែន បន្ទាប់ពីជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញជាច្រើនជាពិសេ សថ្មីៗនេះក៏បានបើកហាងម្ជូមាន៤សាខា។មិនតែប៉ុ ណ្ណោះនាងបើកហាងម្ជូមិនបានមួយខែផងស្រា ប់តែឥឡូវនេះក៏បើកហាងគុយទាវទៀតដែលមាន…

អានបន្ត