ធី សុវណ្ណ​ថា យល់ព្រម​ជួប នាង​ចរិយា និង​លោក​ហេង ឡុង ដោយ​នាង​មាន​ពាក្យ​ចុងក្រោយ​ចង់​និយាយ

ភ្នំពេញ ​៖ ​ក្រោយពី​កញ្ញា​ ចរិយា ​ធ្វើការ​សុំទោស​ជា​សាធារណៈ និង​ស្នើសុំ​ជួប​អ្នកនាង ធី សុវណ្ណ​ថា និង​ស្វាមី នោះ ទីបំផុត អ្នកនាង ធី សុវណ្ណ​ថា បាន​យល់ព្រម​តាម​សំណើ​នេះ​ហើយ​ ដោយ​នាង​មាន​ពាក្យ​ចុងក្រោយ​ចង់​និយាយ​ចំពោះ​មុខ​អ្នក​ទាំង​២។

អានបន្ត