ក្រោយ​ព្រមាន​ផ្លូវច្បាប់ ​យុវជន​ម្នាក់​ ដែល​គំរាមកំហែង​ប្រមាថ​អាយុជីវិត​ម៉ៃ សុគន្ធ ចេញ​វីដេអូ​សូមទោស​ជា​សាធារណៈ

ភ្នំពេញ ​៖​ តារា​ចម្រៀង​លោក ម៉ៃ សុគន្ធ ក្រោយពេល​ដែលមាន​យុវជន​ម្នាក់​បាន​បញ្ចេញ​សារ​ភ្ជាប់​មួយ​រូប​កាំភ្លើងខ្លី​ដោយ​ធ្វើការ​គំរាមកំហែង​ប្រមាថ​ដល់​អាយុជីវិត​របស់​ខ្លួន​នោះ​ ភ្លាមៗ​នោះ ​ដោយ​បារម្ភ​ចំពោះ​សុវត្ថិភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន ​បាន​ប្រកាស​វិធានការ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​លើ​បុគ្គល​រូបនេះ​បង្ក​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង។

អានបន្ត